foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Gminny Ośrodek Kultury w Hańsku

Komisja w składzie:

- Andrzej Sar  Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

- Iwona Niewczas Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

- Danuta Głouszek Starostwo Powiatowe we Włodawie

Postanowiła nominować do udziału w 42 Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie w dn. 3 - 5 lutego 2017 r., następujące zespoły:

- Zespół Obrzędowy z Hańska

- Zespół Folklorystyczny JUTRZENKA z Dołhobród

- Szkolne Koło Teatralne Korale z Zespołu Szkół w Korolówce-Osadzie

- Zespół Załuczanie z Załucza Starego

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA

Copyright © 2018 Copyright GOK w Hańsku Rights Reserved.